MCC (A)-UÇUŞ EKİBİ İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ

KURSA BAŞLAMA GEREKLİLİKLERİ En az 18 yaşında olmak, En az lise veya dengi okul mezunu olmak,, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1inci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak. ICAO Ek 1’e göre düzenlenmiş PPL/IR veya CPL/IR sahibi olmak, Eğer yetenek testinde çok motorlu uçak kullanılacaksa, çok motor intibakını tamamlamış olmak, ICAO İngilizce Dil Yeterlilik sınavından minimum gereklilik olan Level-4 seviyesinde olmak.

MCC eğitiminin temel vurgusu teknik olmayan ekip çalışma becerilerin üzerinde durularak geliştirilmesidir. Ayrıca, bu eğitimdeki amaç kişisel başarılardan çok, takım ruhunun oluşturulmasını ve ekip üyelerinin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Bunlara ek olarak, MCC eğitimi, etkili takım liderliği ve üyeliği için gerekli olan becerileri uygulama fırsatları sağlamalıdır. Bu da PF ve PNF(PM) rollerindeki ekip üyesi üyelerini kapsayan çalışmalar gerektirmektedir. Ekip etkinliğini sağlamak amacıyla; öğrenciler kendi liderlik vasıflarıyla, verimli ekip çalışma teknikleri ve ikili ilişkileri arayüzüyle aşina olmak zorundadırlar. Aynı zamanda öğrenciler normal durumlardaki davranışlarının stresli ve iş yükünün ağır olduğu durumlarda ekip çalışmasını olumsuz etki yapabileceğini haberdar olmalıdırlar. Amaç, simülatör uçuşu esnasında kişilere kesinlikle uçuş eğitimi vermek değildir. Sadece kişilerin Çok Pilota Sertifikalı yüksek performanslı uçaklarda kendileri ve/veya ekipleri arasında koordinasyonu sağlayarak, PF yada PNF olarak görev ve uygulamalar esnasında tip eğitimi için hazırlamaktır. 25:00 saat teorik eğitim ve 20:00 saat sentetik uçuş eğitimi içermektedir.